Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Hình nón
  • Giới thiệu về hình nón.
  • Diện tích xung quanh của hình nón.
  • Thể tích của hình nón.
 • 2. Hình nón cụt.
  • Giới thiệu về hình nón cụt.
  • Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt.
  • Ví dụ.
Nhấn để bật tiếng

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 04. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Bài 02. Hình nón – Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 697


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình nón, hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào