Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hình cầu.
  • 2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng.
  • 3. Diện tích mặt cầu. Thể tích hình cầu.
  • 4. Các ví dụ.
    • Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3.
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 04. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Bài 03. Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.254


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào