Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn
  • Lý thuyết cần nhớ.
  • Ví dụ 1.
  • Ví dụ 2.
 • 2.Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
  • Lý thuyết cần nhớ.
  • Ví dụ.
Nhấn để bật tiếng

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 01. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 02. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.396


Nội dung bài giảng:

- Giới thiệu bài giảng về Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
- Nêu khái niệm về tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Cách tính giá trị lượng giác của góc nhọn, tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Hướng dẫn giải một số bài toán có liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và tự luyện bài tập về nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào