Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Con Rồng, cháu Tiên

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung


"Con người có tổ có tông - Như cây có cội như sông có nguồn" - Ai trong cuộc đời chẳng phải một lần đối diện với câu hỏi: Ta là ai? Ta từ đâu tới? Mỗi dân tộc cũng phải trả lời những câu hỏi ấy để xác định nguồn cội, bản sắc của mình. Người Việt tự nhận mình là con Rồng cháu Tiên. Tại sao lại có hiện tượng đó. Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên sẽ mang lại câu trả lời cho mỗi chúng ta.

Trao đổi bài (16)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Cha rồng mà lấy mẹ tiên
    • Sinh ra trăm trứng nở thành trăm con
    • 50 xuống bể, 50 lên non
X