Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Khả năng kết hợp và chức năng ngữ pháp
  • Phân loại danh từ
  • Danh từ chỉ đơn vị và chỉ sự vật
  • Danh từ đơn vị tự nhiên và đơn vị quy ước
  • Luyện tập - Bài 1; 2
  • Bài 3; 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ I

Danh từ

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.251

Danh từ là từ loại các con đã được làm quen từ chương trình tiểu học. Lên lớp 6, các con tiếp tục được ôn luyện, củng cố các kiến thức đã học đồng thời mở rộng, đi sâu hơn vào bản chất khái niệm. Trong bài học này, thầy Hùng sẽ hướng dẫn các con nắm chắc khái niệm danh từ, tìm hiểu hệ thống phân loại danh từ, đặc biệt là danh từ chỉ đơn vị. Mời các con cùng tập trung theo dõi!

Chưa có thông báo nào