Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Danh từ

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Tiếp nối bài giảng hôm trước về từ loại danh từ, hôm nay, các em sẽ tiếp tục được thầy Phi Hùng hướng dẫn tìm hiểu về các loại Danh từ chung - Danh từ riêng cùng với quy tắc viết hoa tên riêng trong tiếng Việt. Nội dung kiến thức không phức tạp nhưng dễ nhầm lẫn nếu ta không chú ý. Vì vậy các em lưu ý tập trung khi học bài giảng nhé. 

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phân loại danh từ
  • Quy tắc viết hoa danh từ riêng
  • Đối với tên nước ngoài phiên âm trực tiếp
  • Luyện tập - Bài 1; 2
  • Bài 3
X