Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Bức thư gửi thủ lĩnh da đỏ (phần một)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Bức thư gửi thủ lĩnh da đỏ là văn bản được sáng tác cách này đã gần hai thế kỉ tuy nhiên, vấn đề mà nó đặt ra lại vô cùng mới mẻ và vẫn mang tính thời sự. Đó là vấn đề cách ứng xử giữa con người và thiên nhiên. Các em sẽ được tìm hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản này qua phần hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Phi Hùng.


Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Hoàn cảnh sáng tác. Chủ đề
  • Đặc sắc nghệ thuật. Bố cục
 • Tầm quan trọng của thiên nhiên
  • Giúp con người tìm thấy chính mình
  • Giúp con người tìm thấy gia đình mình
  • Giúp con người nhận mặt tổ tiên mình
X