Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Tập làm văn (tiết 2)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Văn tự sự - phần 3
  • Văn tự sự - phần 4
  • Văn tự sự - phần 5
  • Các dạng bài tập: Dạng 1, 2
  • Dạng 3
X