Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Văn tự sự - phần 3
  • Văn tự sự - phần 4
  • Văn tự sự - phần 5
  • Các dạng bài tập: Dạng 1, 2
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Tập làm văn (tiết 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 272

Chưa có thông báo nào