Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Lý thuyết các biện pháp tu từ
    • So sánh và nhân hóa
    • Ẩn dụ và hoán dụ
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập Tiếng Việt (Tiết 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.076

Chưa có thông báo nào