Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 2)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I - Nhóm các văn bản truyện
    • Dạng 2: Nêu ý nghĩa của một chi tiết nghệ thuật
    • Ví dụ mẫu
    • Ví dụ mẫu (tiếp)
X