Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
  • 2. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
  • 3. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  • 4. Chia một số thập phân cho một số thập phân
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 05. Phép chia số thập phân (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.238

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép chia số thập phân
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào