Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

Bài 02. Ôn tập về phép tính với số tự nhiên, phân số , số thập phân (tiếp)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 841

- GV đính chính bài giảng:

Clip Bài 1e: 15,27 - 4,13 - 1,14 = 15,27 - (4,13 + 1,14) = 15,27 - 6,27 = 9
Được sửa là: 15,27 - 4,13 - 1,14 = 15,27 - (4,13 + 1,14) = 15,27 - 5,27 = 10

Chưa có thông báo nào