Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Tính giá trị biểu thức
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 01. Một số dạng bài tập trong đề thi HK 1 (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.917

- GV đính chính video bài giảng.

Clip Bài 2a (5:30): [frac{x}{3} = - 1 Rightarrow x = - 1]
Sửa thành: [frac{x}{3} = - 1 Rightarrow x = - 3]

Chưa có thông báo nào