Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
  • Bài tập vận dụng
    • Câu 1
    • Câu 2
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YÊU TỐ TRONG TAM GIÁC

Bài 01. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 11.429

- GV đính chính video bài giảng:

Clip "Mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện" (9:00): Ví dụ 2: Đo và so sánh cạnh AB, BC, CA
Sửa thành: Đo và so sánh cạnh MN, NP, PM
Clip Bài 1: (9:14) AB = BC < BC
Sửa thành: AB = AC < BC

Chưa có thông báo nào