Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Tức nước vỡ bờ (Phần ba)

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (17)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Người phụ nữ yêu chồng thương con
  • Người phụ nữ mạnh mẽ chống cường quyền
  • Người phụ nữ mạnh mẽ chống cường quyền
  • Người phụ nữ mạnh mẽ chống cường quyền
  • Tổng kết
X