Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Trợ từ. Thán từ

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Trợ từ và thán từ là hai từ loại có số lượng không nhiều như các từ loại khác nhưng chúng được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài học hôm nay, thầy trò ta sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm, nhận diện và tác dụng của các trợ từ và thán từ. Mời các em, cùng với nhau, chúng ta bắt đầu bài học!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Trợ từ
 • Thán từ
  • Ngữ nghĩa
  • Ngữ pháp
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3 - bài 6
X