Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Trong phần Tiếng Việt, bên cạnh các kiến thức về từ, câu, các em sẽ được ôn tập, củng cố các kiến thức về dấu câu. Bài học hôm nay của thầy trò sẽ tập trung ôn tập về dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Phân tích được vai trò và sử dụng hợp lí các dấu câu này để phục vụ việc giao tiếp hàng ngày chính là mục tiêu chính của bài học này.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dấu ngoặc đơn
  • Dấu hai chấm
  • Luyện tập
    • Bài 1 - bài 3
    • Bài 4 - bài 6
X