Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung

Viết đoạn văn trình bày luận điểm là bài học tiếp theo trong mạch bải giảng thầy Nguyễn Phi Hùng hướng dẫn các em làm một bài văn nghị luận. Qua bài học này, các em sẽ được giới thiệu các mô hình trình bày, sắp xếp ý trong đoạn văn nghị luận, biệt cách xây dựng các luận điểm, đưa ra các luận cứ và sử dụng các phương pháp lập luận để bài văn có sức thuyết phục cao. Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Trình bày luận điểm thành đoạn văn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Luyện tập
  • Bài 1, bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
X