Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Trình bày luận điểm thành đoạn văn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Luyện tập
  • Bài 1, bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 2.006

Viết đoạn văn trình bày luận điểm là bài học tiếp theo trong mạch bải giảng thầy Nguyễn Phi Hùng hướng dẫn các em làm một bài văn nghị luận. Qua bài học này, các em sẽ được giới thiệu các mô hình trình bày, sắp xếp ý trong đoạn văn nghị luận, biệt cách xây dựng các luận điểm, đưa ra các luận cứ và sử dụng các phương pháp lập luận để bài văn có sức thuyết phục cao. Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào