Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Thuế máu (phần một)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Thuế máu là chương đầu tiên trong Bản án chế độ thực dân Pháp - tác phẩm để lại tiếng vang lớn trong phong trào cách mạng giải phóng thuộc địa những năm hai mươi của thế kỉ trước. Bài văn thuyết phục người đọc không chỉ bằng những dẫn chứng xác thực, lập luận chặt chẽ, bằng văn phòng trào phúng, châm biếm sâu cay mà còn truyền được cho người đọc sự xót xa của tác giả đối với thân phận những người dân thuộc địa cũng như sự căm phẫn đối với bọn thực dân, phong kiến. 

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Chiến tranh và người bản xứ
    • Thái độ của thực dân Pháp với người bản xứ
    • Tình cảnh của dân bản xứ
X