Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Thuế máu (phần hai)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Thuế máu là chương đầu tiên trong Bản án chế độ thực dân Pháp - tác phẩm để lại tiếng vang lớn trong phong trào cách mạng giải phóng thuộc địa những năm hai mươi của thế kỉ trước. Bài văn thuyết phục người đọc không chỉ bằng những dẫn chứng xác thực, lập luận chặt chẽ, bằng văn phòng trào phúng, châm biếm sâu cay mà còn truyền được cho người đọc sự xót xa của tác giả đối với thân phận những người dân thuộc địa cũng như sự căm phẫn đối với bọn thực dân, phong kiến. 

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chế độ lính tình nguyện
    • Vai trò của lính người bản xứ
    • Cách bắt lính
  • Kết quả của sự hi sinh
X