Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (phần một)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là trích đoạn trong lớp 5, hồi II của vở kịch 5 hồi - Trưởng giả học làm sang của nhà viết kịch tài danh Mo-li-e. Vỡ kịch đã châm biếm, đả kích sâu cay thói sĩ diện, học đòi và sự dốt nát của những kẻ trưởng giả. Qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng, các em cũng sẽ hiểu được những đặc trưng của thể loại hài kịch, một thể loại gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. 
Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Cảnh ông Giuốc-đanh và bác phó may
    • Chuyện đôi tất, đôi giày
    • Chuyện bộ lễ phục
X