Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Văn (tiết 2)

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài 2: Cảm nhận về nét nghệ thuật của 1 văn bản thơ
  • Bài tập
X