Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Grammar
    • Cấu trúc
    • Activity 2
    • Cấu trúc
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. LIFE IN THE PAST

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 797

Chưa có thông báo nào