Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • 1. Reading comprehension
  • 2. Check your listening skills
  • 3. Understand the text
    • Activity 1a, 1b
    • Activity 2a, 2b
    • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. WONDERS OF VIETNAM

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 770

Chưa có thông báo nào