Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • 1. Impersonal passive voice
    • Khái niệm, ví dụ
    • Activity 2
    • Activity 3
  • 2. Suggest + V-ing - Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. WONDERS OF VIETNAM

Lesson 4. A closer look 2 - Part 2

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 672

Chưa có thông báo nào