Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 05: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (Phần 2)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Đấu tranh cho một thế giới hoà bình được trích từ bản tham luận của G. Mác - két đọc tại cuộc họp mặt của sáu nguyên thủ quốc gia (lần 2) tại Mê-hi-cô. Bài viết đề cập đến những vấn đề cấp thiết như chiến tranh hạt nhân, chạy đua vũ trang với sức thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể.

Trao đổi bài (6)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vũ khí hạt nhân có sức mạnh hủy diệt
  • Chạy đua vũ trang tước đi cơ hội cải thiện đời sống cho hàng tỉ người
  • Chạy đua vũ tranh là đi ngược lí trí, tiến hóa
  • Lời kêu gọi ngăn chặn chạy đua vũ trang, chiến tranh hạt nhân
X