Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 43: Kiểm tra về truyện trung đại (Phần 2)

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng người phụ nữ
  • Bộ mặt xấu xa của tầng lớp thống trị
  • Hình tượng người anh hùng
  • Truyện Kiều của Nguyễn Du
X