Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 59: Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung


Kết thúc mạnh bài giảng Tổng kết về từ vựng với phần Luyện tổng hợp, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ cùng các em ôn luyện, làm bài tập để củng cố lại những kiến thức về phần từ vựng. Các em cùng làm bài tập và xem bài giảng để biết đáp án nhé!

Trao đổi bài (0)

X