Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KÌ I

Bài 59: Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 845


Kết thúc mạnh bài giảng Tổng kết về từ vựng với phần Luyện tổng hợp, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ cùng các em ôn luyện, làm bài tập để củng cố lại những kiến thức về phần từ vựng. Các em cùng làm bài tập và xem bài giảng để biết đáp án nhé!

Chưa có thông báo nào