Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 62: Làng (Phần 3)

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung


Ở bài giảng Phần 3, thầy giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em đi vào tìm hiểu tâm trạng của ông Hai từ khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc cũng như những thay đổi về thái độ, diện mạo và hành động của ông khi tin được cải chính.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Những ngày hôm sau
  • Khi mụ chủ nhà đuổi đi
  • Cuộc đối thoại với con
  • Diễn biến tâm trạng của ông Hai khi tin được cải chính
X