Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 79: Những đứa trẻ

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Tìm hiểu chung
  • II. Đọc - hiểu vă bản
    • Hoàn cảnh và tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ
    • Tình bạn thân thiết của những đứa trẻ
    • Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm
X