Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 22: Mùa xuân nho nhỏ (Phần 1)

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung


Trong dòng mạch ngợi ca những quan điểm sống, lí tưởng sống cao đẹp của con người trong thời đại mới, các em hãy cùng đến với bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Các em hãy cùng xem những tâm nguyện, lí tưởng sống cao đẹp được nhà thơ gửi gắm trong bài thơ có gì độc đáo, có gì đặc biệt nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Hoàn cảnh sáng tác
  • Nhan đề
  • Đặc sắc nghệ thuật
X