Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 37: Nói với con (Phần 2)

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung


Bài thơ Nói với con sẽ được thầy giáo phân tích theo cấu trúc hai phần. Phần đầu tiên là hình ảnh đứa con trong những tháng năm ấu thơ đầu đời, trong những bước đi đầu tiên của cuộc sống được mẹ cha dìu dắt, yêu thương, được quê hương bao bọc và nuối nấng. Đó chính là nguồn cội sinh dưỡng đầu tiên của mỗi con người. Các em cùng theo dõi bài giảng để nghe thầy giáo nói chi tiết về phần này nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 4 câu thơ đầu
  • 2 câu thơ cuối
  • Quê hương là cội nguồn thứ 2
X