Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 60: Biên bản

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Ở chương trình Ngữ văn lớp 9, đặc biệt là trong các bài cuối năm học, các em sẽ được thầy cô hướng dẫn một số các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính - công vụ. Những văn bản này rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và các em sẽ thường xuyên tiếp xúc, sử dụng. Do đó, các em nhớ theo dõi và ghi chép thật cẩn thận bài giảng nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của biên bản
  • Cách viết biên bản
  • Luyện tập
X