Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của biên bản (Tham khảo)
  • Cách viết biên bản
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KÌ II

Bài 60: Biên bản

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 394


Ở chương trình Ngữ văn lớp 9, đặc biệt là trong các bài cuối năm học, các em sẽ được thầy cô hướng dẫn một số các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính - công vụ. Những văn bản này rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và các em sẽ thường xuyên tiếp xúc, sử dụng. Do đó, các em nhớ theo dõi và ghi chép thật cẩn thận bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào