Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt
  • Dạng 1: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
  • Dạng 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 496

Chưa có thông báo nào