Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary Review
  • Activity 1
 • Grammar
  • Past simple & Present perfect
  • Activity 2
  • Activity 3,4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.113

Chưa có thông báo nào