Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Activity 1
    • Activity 2,3
  • Pronunciation
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.189

Chưa có thông báo nào