Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4,5,6
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.839

Học sinh lưu ý:

Trong Clip 4 - Activity 3: ở đầu clip, ví dụ chính xác của bài tập là:
The Van Mieu Gate is in front of Khue Van Pavilion.

Chưa có thông báo nào