Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Cách sử dụng các từ trái nghĩa
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Từ trái nghĩa

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.616

Từ trái nghĩa cũng là một hiện tượng liên quan đến mối quan hệ giữa âm và nghĩa của từ. Thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em ôn tập củng cố lại những kiến thức liên quan đến hiện tượng này đồng thời lưu ý những đặc điểm khi sử dụng các từ trái nghĩa trong giao tiếp. Mời các em cùng học bài.

Chưa có thông báo nào