Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung văn bản
  • Luận điểm: Tiếng Việt là thứ rất đẹp, rất hay
  • Giải thích luận điểm
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ II

Sự giàu đẹp của tiếng Việt (tiết 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 166

Chưa có thông báo nào