Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Sự giàu đẹp của tiếng Việt (tiết 2)

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh tiếng Việt rất đẹp
  • Chứng minh tiếng Việt rất hay
X