Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Sống chết mặc bay (tiết 2)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản: Thủ pháp tương phản: Hình ảnh nhân dân
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh nhân dân (tiếp)
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh quan lại
  • Thủ pháp tương phản:Hình ảnh quan lại (tiếp)
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh quan lại (tiếp)
X