Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (tiết 2)

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật Va-ren trước khi gặp cụ Phan
  • Nhân vật Va Ren khi gặp cụ Phan (phần 1)
  • Nhân vật Va-ren khi gặp cụ Phan (phần 2)
  • Nhân vật Va-ren khi gặp cụ Phan (phần 3)
  • Nhân vật Phan Bội Châu
X