Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dấu chấm lửng
  • Các ví dụ
  • Dấu chấm phẩy
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
X