Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Quan âm Thị Kính - Nỗi oan hại chồng (tiết 2)

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cảnh 1: Bối cảnh gia đình
  • Cảnh 2: Nỗi oan hại chồng
  • Cảnh 2: Nỗi oan hại chồng (tiếp)
  • Cảnh 3: trả dâu
  • Cảnh 4: đi tu
X