Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Ôn tập phần Tiếng Việt

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các kiểu câu
  • Dấu câu
  • Cách biến đổi câu - các biện pháp tu từ
X