Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các kiểu câu
  • Dấu câu
  • Cách biến đổi câu - các biện pháp tu từ
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Ôn tập phần Tiếng Việt

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.287

Chưa có thông báo nào