Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 1)

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ - Dạng 1: Giải thích câu tục ngữ
  • Các ví dụ
  • Dạng 2: Tìm các câu tục ngữ theo chủ đề/ yêu cầu
X