Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần văn (tiết 3)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Văn bản nghị luận - Dạng 2: Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật
  • Các ví dụ
  • Dạng 3: Suy nghĩ về vấn đề đặt ra trong văn bản nghị luận
X