Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm Bố cục trong văn bản
  • Yêu cầu về bố cục trong văn bản
  • Các phần của bố cục
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 1

Bố cục trong văn bản

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 435


Bố cục là cách sắp xếp các phần, các nội dung trong văn bản để tạo thành một chỉnh thể thống nhất, diễn tả nội dung văn bản một cách rõ ràng, mạch lạc, logic thể hiện dụng ý của người viết. Một văn bản thường có những kiểu bố cục nào? Làm cách nào để tạo lập một bố cục phù hợp với mục đích, nội dung văn bản? Trong bài giảng này, cô Vân Anh sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu đặc điểm của bố cục văn bản đồng thời bước đầu biết cách xây dựng bố cục cho các văn bản mình tạo lập. Mời các em cùng tập trung theo dõi.

Chưa có thông báo nào