Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình tạo lập văn bản
  • Luyện tập - Đề 1
  • Đề 2
  • Đề 3
  • Đề 4
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 1

Quá trình tạo lập văn bản

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 169


Quá trình tạo lập văn bản chính là nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay. Qua bài giảng, các em sẽ học được cách để xây dựng một bài văn hoàn chỉnh về cấu trúc, đầy đủ, thống nhất về nội dung. Mời các em bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào