Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
 • Tác dụng của từ Hán Việt
  • Tạo sắc thái trang trọng
  • Tạo sắc thái cổ kính
  • Không lạm dụng từ Hán Việt
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2, bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 1

Từ Hán Việt (tiếp)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 160

Trong bài giảng trước, các em đã được tìm hiểu các đặc điểm của từ Hán Việt, một nhóm từ có vai trò rất quan trọng trong kho từ vựng tiếng Việt. Trong bài học hôm nay, cô Vân Anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu tác dụng của từ Hán Việt và lưu ý các trường hợp sử dụng từ Hán Việt trong giao tiếp để đạt hiệu quả cao nhất.

Chưa có thông báo nào